Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

μεταφοράς ραδιοσήματος μέσω του ανθρωπίνου σώματος

Εκπονήθηκε πρότυπο μεταφοράς ραδιοσήματος μέσω του ανθρωπίνου σώματος

Εκπονήθηκε πρότυπο μεταφοράς ραδιοσήματος μέσω του ανθρωπίνου σώματος
Το Ινστιτούτο Μηχανικών Ηλεκτροτεχνιτών και Ηλεκτρονικών (IEEE), το οποίο εκπονεί τα πλέον ποικίλα πρότυπα στον τομέα της ραδιοηλεκτροτεχνίας, δημοσίευσε έγγραφο, που περιγράφει το δίκτυο, το οποίο στο μέλλον μπορεί να γίνει πρωτόκολλο για την επικοινωνία μεταξύ εμφυτευμάτων στο ανθρώπινο σώμα.

Η προδιαγραφή λαμβάνει υπόψη της την ποικιλία των ιδιοτήτων, που προσιδιάζουν στο σώμα και εμποδίζουν τη μεταφορά των αδύναμων ραδιοσημάτων.

Στο IEEE τονίζουν ότι το πρότυπο επιτρέπει να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο, προστατευμένο και γρήγορο κανάλι πληροφόρησης. Η ταχύτητά του μπορεί να φτάσει τα 10 Mbit/sec

Σύμφωνα με τους εμπνευστές του προτύπου, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο για την απόκτηση πληροφοριών από ήλεκτρο-εγκεφαλογράφους, ηλεκτροκαρδιογράφο, αισθητήρες θερμοκρασίας, σφυγμού, οξυγόνου και αρτηριακής πίεσης.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή σημάτων σε μικροσκοπικούς μηχανισμούς, που έχουν την ευθύνη της έγχυσης στο αίμα φαρμάκων.

ΠΗΓΗ Φωνή της Ρωσίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναγωστες

free counters

Ημερολογιον 2013

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"