Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

Πνευματικά Μελετήματα


Πνευματικά Μελετήματα, Ἀδιαλείπτως Προσεύχεσθε

 Μὲ τὴν προσευχή μιλάει ὁ ἄνθρωπος ἄμεσα μὲ τὸν Θεό. Μὲ τὴν προσευχή ὁ ἄνθρωπος γίνεται παιδί τοῦ Θεοῦ! 

Μὲ τὴν προσευχή ξεπερνιούνται τὰ ἐμπόδια τοῦ βίου τούτου, δηλαδή οἱ θλίψεις, οἱ στενοχώριες, τὰ βάσανα, οἱ δυστυχίες, οἱ στερήσεις, οἱ μηχανορραφίες, οἱ ραδιουργίες, οἱ καταλαλιές και οἱ συκοφαντίες. 

Μὲ τὴν προσευχή συντρίβονται τὰ βέλη τῶν ὁρατῶν και ἀοράτων ἐχθρῶν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναγωστες

free counters

Ημερολογιον 2013

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"